تماس با ما

آدرس فروشگاه ها:

نمایشگاه کتاب بیات
ضلع جنوبشرقی میدان انقلاب-پلاک ۲۰

کتابفروشی گلزار
ضلع جنوبشرقی میدان انقلاب - پلاک ۱۵

شماره تماس:

خط شماره ۱: ۶۶۹۶۸۰۶۵

خط شماره 2: ۶۶۴۶۵۸۶۹